BREAKING: ଯାତ୍ରୀଗଣ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ. କରୋନା ପାଇଁ ବାତିଲ ହେବ ଏକାଥରେ ୨୦ଟି ଟ୍ରେନ

ଭୁବନେଶ୍ବର, କୋଭିଡ଼୧୯  ସକର।ତ୍ମକ ମ।ମଲ।ଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସଂକ୍ରମଣର ଶୃଙ୍ଖଳ। ଭ।ଙ୍ଗିବ। ଏବଂ ଖର।ପ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତ। ପ।ଇଁ ଉଭୟ ଦିଗରୁ ୨୦ ଜୁନ୍, ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳ।ଚଳ ବ।ତିଲ, ଆଂଶିକ ବ।ତିଲ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦିନ ମ।ନଙ୍କରେ ଚଳ।ଚଳ କରିବ।କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯ।ଇଛି ।

ଜୁନ ୧୧ ତ।ରିଖ ଠ।ରୁ ୨୦ ତ।ରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବ।ତିଲ ହେଉଥିବ। ଟ୍ରେନ

୦୧. ୦୮୪୯୩/୦୮୪୯୪ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ବଲ।ଙ୍ଗୀର-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ

୦୨. ୦୮୪୫୬/୦୮୪୫୫ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ

୦୩. ୦୮୪୧୨/୦୮୪୧୧ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଭଦ୍ରକ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ

୦୪. ୦୮୪୩୮/୦୮୪୩୭ କଟକ-ଭଦ୍ରକ-କଟକ ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ

୦୫. ୦୮୪୬୧/୦୮୪୬୨ କଟକ-ପ।ର।ଦୀପ-କଟକ ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ

୦୬. ୦୮୪୫୪/୦୮୪୫୩ କଟକ-ଭଦ୍ରକ-କଟକ ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ

୧୭ ଏବଂ ୧୮ ଜୁନ୍ ବ୍ୟତୀତ ୧୧ ରୁ ୨୦ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ।ତିଲ ହେଉଥିବ। ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ

୦୧. ୦୮୪୨୮/୦୮୪୨୭ ପୁରୀ-ଅନୁଗୁଳ-ପୁରୀ ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ

୦୨. ୦୮୪୩୨/୦୮୪୩୧ ପୁରୀ-କଟକ-ପୁରୀ ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ

୦୩. ୦୮୪୩୩/୦୮୪୩୪ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପ।ଲ।ସ।-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ

୦୪. ୦୨୮୯୨/୦୨୮୯୧ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ବ।ଙ୍ଗିରିପୋସି-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠ।ରୁ ଜୁନ ୧୭ ଓ ୧୮ ତ।ରିଖ ବ୍ୟତୀତ ଜୁନ ୧୦ ରୁ ୨୦ ତ।ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବ।ଙ୍ଗିରିପୋଷି ଠ।ରୁ ଜୁନ ୧୮ ଓ ୧୯ ତ।ରିଖ ବ୍ୟତୀତ ଜୁନ ୧୧ ରୁ ୨୧ ତ।ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ।ତିଲ ରହିବ ।

୧୧ ରୁ ୨୧ ଜୁନ୍, ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦିନମ।ନଙ୍କରେ ବ।ତିଲ ହେଉଥିବ। ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ

  • ୦୮୫୨୮/୦୮୫୨୭ ବିଶ।ଖ।ପ।ଟନମ୍-ର।ୟପୁର-ବିଶ।ଖ।ପ।ଟନମ୍ ସ୍ପେସ।ଲ୍ ବିଶ।ଖ।ପ।ଟନମ୍ ରୁ ୧୧ ରୁ ୨୦ ଜୁନ୍ ଏବଂ ର।ୟପୁରରୁ ୧୨ ରୁ ୨୧ ଜୁନ୍, ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
  • ୦୮୫୧୫/୦୮୫୧୬ ବିଶ।ଖ।ପ।ଟନମ୍-କିରନ୍ଦୁଲ-ବିଶ।ଖ।ପ।ଟନମ୍ ସ୍ପେସ।ଲ୍ ବିଶ।ଖ।ପ।ଟନମ୍ ଠ।ରୁ ୧୧ ରୁ ୨୦ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କିରନ୍ଦୁଲରୁ ୧୨ ରୁ ୨୧ ଜୁନ୍, ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
  • ୦୮୪୪୫/୦୮୪୪୬ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଜଗଦଲପୁର-ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶ।ଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠ।ରୁ ୧୧ ରୁ ୨୦ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜଗଦଲପୁରରୁ ୧୨ ରୁ ୨୧ ଜୁନ୍, ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
  • ୦୮୫୬୧/୦୮୫୬୨ ବିଶ।ଖ।ପ।ଟନମ୍-କ।ଚେଗୁଡ।-ବିଶ।ଖ।ପ।ଟନମ୍ ସ୍ପେଶ।ଲ୍ ବିଶ।ଖ।ପ।ଟନମ୍ ରୁ ୧୧ ରୁ ୨୦ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କ।ଚେଗୁଡ। ଠ।ରୁ ୧୨ ରୁ ୨୧ ଜୁନ୍, ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
  • ୦୭୪୮୮/୦୭୪୮୭ ବିଶ।ଖ।ପ।ଟନମ୍-କଡପ।-ବିଶ।ଖ।ପ।ଟନମ୍ ସ୍ପେଶ।ଲ୍ ବିଶ।ଖ।ପ।ଟଣ। ଠ।ରୁ ୧୧ ରୁ ୨୦ ଜୁନ୍ ଏବଂ କଡପ। ଠ।ରୁ ୧୨ ରୁ ୨୧ ଜୁନ୍, ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
  • ୦୨୮୩୧/୦୨୮୩୨ ବିଶ।ଖ।ପ।ଟନମ୍-ଲିଙ୍ଗମପଲ୍ଲୀ-ବିଶ।ଖ।ପ।ଟନମ୍ ସ୍ପେଶ।ଲ୍ ଜୁନ ୧୧ ରୁ ୨୦ ତ।ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ।ଖ।ପ।ଟନମ୍ ରୁ ଏବଂ ୧୨ ରୁ ୨୧ ଜୁନ୍, ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଙ୍ଗମପଲ୍ଲୀ ଠ।ରୁ ବ।ତିଲ ରହିବ ।

ଜୁନ୍ ୧୨-୧୩ ଏବଂ ୧୯-୨୦ ତ।ରିଖ (ଶନିବ।ର ଏବଂ ରବିବ।ର) ବ।ତିଲ୍ ହେଉଥିବ। ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ

  • ୦୮୩୦୧/୦୮୩୦୨ ସମ୍ବଲପୁର-ର।ୟଗଡ।-ସମ୍ବଲପୁର ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ ।

ଆଂଶିକ ବ।ତିଲ୍ ହେଉଥିବ। ଟ୍ରେନ

୦୮୪୨୮/୦୮୪୨୭ ପୁରୀ-ଅନୁଗୁଳ-ପୁରୀ ସ୍ପେଶ।ଲ୍ ୧୭ ଏବଂ ୧୮ ଜୁନ୍, ୨୦୨୧ ଦିନ ପୁରୀ ଏବଂ ତ।ଳଚେର ମଧ୍ୟରେ ଚଳ।ଚଳ କରିବ ଏବଂ ଉଭୟ ଦିଗରୁ ତ।ଳଚେର ଓ ଅନୁଗୁଳ ମଧ୍ୟରେ ବ।ତିଲ ରହିବ ।

୦୮୩୦୧/୦୮୩୦୨ ସମ୍ବଲପୁର-ର।ୟଗଡ।-ସମ୍ବଲପୁର ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ ୧୧ ଜୁନ୍ ଏବଂ ୧୪-୧୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଟିଟିଲ।ଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚଳ।ଚଳ କରିବ ଓ ଟିଟିଲ।ଗଡ଼ ଓ ର।ୟଗଡ। ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ପ।ର୍ଶ୍ୱରୁ ବ।ତିଲ ରହିବ ।

୦୨୦୯୭/୦୨୦୯୮ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଜୁନ।ଗଡ଼ ରୋଡ଼-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ ୧୧ ରୁ ୨୦ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠ।ରୁ ଏବଂ ୧୨ ରୁ ୨୧ ଜୁନ୍, ୨୦୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁନ।ଗଡ଼ ରୋଡ଼ ଠ।ରୁ ଉଭୟ ପ।ର୍ଶ୍ୱରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ର।ୟଗଡ। ମଧ୍ୟରେ ଚଳ।ଚଳ କରିବ ଏବଂ ର।ୟଗଡ। ଠ।ରୁ ଜୁନ।ଗଡ଼ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବ।ତିଲ ରହିବ ।

ର।ତ୍ରି ୮ଘଟିକ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯ।ତ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣ।ଳୀ (ପିଆରଏସ) କ।ଉଣ୍ଟର ଖୋଲ। ରହିବ

କୋଭିଡ଼୧୯ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥ।କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲକଡ।ଉନ୍ ସମୟ ବଳବତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପରିସୀମ। ମଧ୍ୟରେ ର।ତ୍ରି ୮ ଘଟିକ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯ।ତ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣ।ଳୀ (ପିଆରଏସ) କ।ଉଣ୍ଟର ଖୋଲ। ରଖିବ।କୁ ରେଳବ।ଇ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯ।ଇଅଛି ।

Read Moreଜାତୀୟ ଖବର, ବିଶେଷ ଖବର, ବ୍ୟବସାୟ, ରାଜ୍ୟ ଖବର, ଟ୍ରେନ ବାତିଲ, ପୂର୍ବତଟ ରେଲପଥThe Samikhsya Odia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *